İRTİBAT: info@marinsa.com.tr
Genel Müdür Asistanı Aslı Bilgin   
Ticaret Müdürü Murat Özaydın   
Teknik Müdürü Önder Dertlioğlu  
ISM Müdürü Sinan Cangül   
Personel Müdürü Çağatay Tunca