İRTİBAT
Genel Müdür Asistanı Aslı Bilgin   
Ticaret Müdürü Murat Özaydın   
Teknik Müdürü Önder Dertlioğlu  
ISM Müdürü Murat Nas   
Personel Müdürü Çağatay Tunca